Đom đóm bay vào nhà là điềm gì? Lành hay dữ?

Một con vật gắn liền với tuổi thơ của vị trạng nguyên trẻ tuổi Nguyễn Hiền mà chúng ta đều biết đó là đom đóm. Chúng thường xuất hiện nhiều tại các nghĩa trang và hoạt động vào đêm. Vì vậy, khi đom đóm bay vào nhà người ta thường lo lắng nó sẽ mang […]